SPPd0020 Mezinárodní konference studentů doktorského studia (TISSA, EUSOC, OSS apod.)

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Gabriela Daniel, PhD. (cvičící)
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Získat a využít zpětnou vazbu k pojetí, metodice a argumentaci disertace od mezinárodního panelu profesorů
Výstupy z učení
Aktivní účast a prezentace relevantní části disertace na mezinárodní konferenci; inspirace k pojetí, metodice a argumentaci disertace získaná díky zpětné vazbě od mezinárodního panelu profesorů
Osnova
  • Příprava prezentace relevantní části disertace v anglickém jazyce; prezentace relevantní části disertace mezinárodnímu uskupení profesorů and studentů DSP; diskuse inspirací k pojetí, metodice a argumentaci disertace získaných díky zpětné vazbě mezinárodního panelu profesorů se školitelem; aplikace inspirací k pojetí, metodice a argumentaci disertace získaných díky zpětné vazbě mezinárodního panelu profesorů do disertace
Výukové metody
Konzultace a diskuse se školitelem; samostudium; prezentace na mezinárodní konferenci; psaní disertace
Metody hodnocení
doložení účasti na mezinárodní konferenci studentů DSP (alternativně EUSOC a FSS920); zpětná vazba k aplikaci inspirací k pojetí, metodice a argumentaci disertace získaných díky zpětné vazbě mezinárodního panelu profesorů do disertace
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.