VPL810 Evaluační výzkum

Fakulta sociálních studií
jaro 2016
Rozsah
2/0/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavel Horák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Mgr. Jiří Vander, DiS., Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Lenka Dvořáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 27. 2. 10:45–12:15 P51 Posluchárna V. Čermáka, So 12. 3. 10:45–12:15 P51 Posluchárna V. Čermáka, So 14. 5. 10:45–12:15 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VPL810/VPL01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Horňáček
VPL810/VPL02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Horňáček
VPL810/VPL03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Winkler
Předpoklady
Uvod do Metodologie sociálních věd, Statistika, Evaluační výzkum I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu získají studenti znalosti a schopnosti provádět výzkumné aktivity v rámci analýzy a řízení sociálních programů a služeb sociální práce. Předmět nabízí schopnosti nezbytné pro přípravu, provedení a využití evaluace procesu i výsledku intervencí. Tyto schopnosti jsou předpokladem zvyšování kvality sociálních intervencí a tvořivého řešení nových problémů v praxi.
Osnova
 • Program kursu sestává ze čtyř relativně samostatných bloků přednášek a seminářů. Blok A se zabývá definicí podstaty evaluačního výzkumu, blok B se zabývá výkladem jednotlivých evaluačních strategií a modelů, které se od sebe liší mírou zapojování evaluace do řešení praktických problémů sociální práce a sociálních programů. Blok C seznamuje s evaluačními procedurami, které se liší podle oblasti (fáze) programu, na kterou se zaměřují. Blok D se zabývá vybranými aktuálními otázkami evaluačního výzkumu, které se často diskutují v evaluační praxi, Patří k nim otázky validity poznatků, spojování kvantitativních a kvalitativních výzkumných strategií, problém výběru předmětu a objektu výzkumu. Témata:
 • BLOK A
 • - Sociálněvědní výzkum a evaluace
 • - Hodnotící kritéria a standardy evaluačního výzkumu
 • - Teorie sociálního programu.
 • BLOK B
 • - Model politického cyklu a druhy evaluačních procedur
 • - Diagnóza sociálního problému
 • - Analýza tvorby sociálních programů.
 • - Monitorování
 • - Procesní evaluace
 • - Hodnocení vlivu a efektivnosti sociálních programů
 • BLOK C - Kvalitativní a kvantitativní výzkumné strategie
 • - Testování validity evaluačních poznatků
 • - Posilování užitečnosti
 • - Výběry v kvantitativní a kvalitativní výzkumné strategii
 • - Kvalitativní metody sběru dat (interview, focus group, konverzační analýza)
Literatura
 • P. Rossi et al. Evaluation. A systematic approach. Sage London 1989
 • M.Q. Patton: Qualitative Research and Evaluation Methods. SAGE London 2002
 • Chen. H. Theory driven Evaluations . Sage, London 1990
 • EC-DGV, Guidelines for Systems of Monitoring and Evaluation of ESF Assistance in the
Výukové metody
Přednášky, semináře, individuální konzultace
Metody hodnocení
1 písemný test, 3 domácí úkoly během semestru, ústní zkouška skupinové diskuse, četba, skupinové seminární projekty
Navazující předměty
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.