ZURb1118 Seminář k bakalářské práci II.

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Albrecht (cvičící)
Mgr. Filip Breindl, Th.D. (cvičící)
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Čejková (cvičící)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. (cvičící)
Charles Michael Elavsky, Ph.D. (cvičící)
Ing. Pavel Galík (cvičící)
Mgr. Bc. Jan Hanák (cvičící)
Signe Ivask, B.A., M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iveta Jansová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Marie Jaroň Bedrošová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Filip Johánek (cvičící)
Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alena Kluknavská, PhD. (cvičící)
Mgr. Michaela Lebedíková (cvičící)
Mgr. Anna Luštická (cvičící)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Malá, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Monika Metyková, Ph.D. (cvičící)
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radovan Plášek (cvičící)
Mgr. Lukáš Slavík (cvičící)
Ing. Bc. Miloš Šenkýř (cvičící)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Telferová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D. (cvičící)
Bc. Jana Ustohalová (cvičící)
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Štěpán Žádník (cvičící)
Garance
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZURb1118/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Jaroň Bedrošová
ZURb1118/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Burgr
ZURb1118/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Čuřík
ZURb1118/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dědková
ZURb1118/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Ch. Elavsky
ZURb1118/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Hanák
ZURb1118/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. S. Ivask
ZURb1118/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jansová
ZURb1118/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. F. Johánek
ZURb1118/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Kirkosová
ZURb1118/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Kluknavská
ZURb1118/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Luštická
ZURb1118/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Macek
ZURb1118/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Macková
ZURb1118/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. H. Macháčková
ZURb1118/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Malá
ZURb1118/17: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Metyková
ZURb1118/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Motal
ZURb1118/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Plášek
ZURb1118/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Šmahel
ZURb1118/21: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Telferová
ZURb1118/22: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Tkaczyk
ZURb1118/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Urbániková
ZURb1118/24: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Vacková
ZURb1118/25: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Večeřa
ZURb1118/26: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Waschková Císařová
ZURb1118/27: Rozvrh nebyl do ISu vložen. F. Breindl
ZURb1118/28: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Ustohalová
ZURb1118/29: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Albrecht
ZURb1118/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Lebedíková
ZURb1118/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Šenkýř
ZURb1118/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Š. Žádník
ZURb1118/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Galík
ZURb1118/34: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Čejková
Předpoklady
ZURb1117 Seminář k bakalářské práci I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář k bakalářské práci II je druhým ze dvou povinných seminářů, v nichž se studenti pouštějí do přípravy a realizace své bakalářské práce. Seminář je veden jednotlivými vedoucími prací. Výstupem ze semináře je vyhotovená bakalářská práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: napsat bakalářskou práci; analyzovat současné vědecké poznatky ve zvolené oblasti; formulovat cíl práce a metody nutné k jeho naplnění; aplikovat znalosti a dovednosti z předchozího studia.
Osnova
  • 1. Vypracovávání bakalářské práce a průběžné konzultace. 2. Odevzdání bakalářské práce.
Literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, Věra. Jak psát diplomovou práci. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 1996. 37 s. ISBN 8021302291. info
  • SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Jak /ne/napsat závěrečnou práci. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 86 s. ISBN 80-210-0727-3. info
Výukové metody
Individuální konzultace, četba.
Metody hodnocení
Zápočet je podmíněn odvzdáním bakalářské práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2023/ZURb1118