ZURn4110 Projekt diplomové práce I

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Čejková (cvičící)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. (cvičící)
Charles Michael Elavsky, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iveta Jansová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Marie Jaroň Bedrošová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Anna Luštická (cvičící)
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Malá, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Monika Metyková, Ph.D. (cvičící)
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Telferová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 14:00–15:40 U41
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ZURn4110/bedrosova: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Jaroň Bedrošová
ZURn4110/burgr: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Burgr
ZURn4110/cejkova: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Čejková
ZURn4110/curik: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Čuřík
ZURn4110/dedkova: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dědková
ZURn4110/elavsky: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Ch. Elavsky
ZURn4110/jansova: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jansová
ZURn4110/kirkosova: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Kirkosová
ZURn4110/lusticka: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Luštická
ZURn4110/macek: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Macek
ZURn4110/mackova: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Macková
ZURn4110/machackova: Rozvrh nebyl do ISu vložen. H. Macháčková
ZURn4110/mala: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Malá
ZURn4110/metykova: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Metyková
ZURn4110/motal: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Motal
ZURn4110/smahel: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Šmahel
ZURn4110/telferova: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Telferová
ZURn4110/tkaczyk: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Tkaczyk
ZURn4110/urbanikova: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Urbániková
ZURn4110/vackova: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Vacková
ZURn4110/vecera: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Večeřa
ZURn4110/waschkova: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Waschková Císařová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úvodní projektový seminář soustředící se na formulaci předběžného tématu diplomové práce, volbu školitele a seznámení se s pravidly zpracování diplomové práce. Základem předmětu jsou skupinové konzultace s garantem předmětu. Během nich jsou představena pravidla psaní diplomových prací a diskutována témata zamýšlených diplomových prací. Součástí předmětu je rovněž série prakticky orientovaných informačních workshopů věnovaných práci s odbornými zdroji a citačními pravidly. Výstupem ze semináře je anotace tématu diplomové práce, která obsahuje (1) základní rozvahu o teoretických a metodologických znalostech a dovednostech nutných k vypracování diplomové práce a (2) rámcový plán studia povinně volitelných předmětů odpovídajících tématu diplomové práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zformulovat základ tématu diplomové práce
- pracovat s knihovnickými zdroji a odbornými publikacemi
- vytvořit plán studia odpovídající tématu diplomové práce
Osnova
 • 1. Úvod - pravidla diplomových předmětů a rozvrh psaní diplomové práce
 • 2. Seznámení se se školiteli a jejich odbornou prací
 • 3. Semináře práce s odbornými a knihovními zdroji
 • 4. Volba školitele, zápis do seminární skupiny, odevzdání stručné anotace diplomového tématu a plánu studia
 • 5. Přihlášení k tématu diplomové práce v ISu.
Literatura
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, Věra. Jak psát diplomovou práci. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 1996. 37 s. +. ISBN 80-213-0229-1. info
 • SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Jak /ne/napsat závěrečnou práci. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 86 s. ISBN 80-210-0727-3. info
Výukové metody
seminář, skupinová a individuální konzultace
Metody hodnocení
Zápočet je podmíněn odevzdáním anotace projektu diplomové práce, volbou školitele a přihlášením se k tématu diplomové práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.