ZURn4110 Diploma Thesis Project I

Faculty of Social Studies
Spring 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (lecturer)
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Lucie Čejková (seminar tutor)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. (seminar tutor)
Charles Michael Elavsky, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Iveta Jansová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Marie Jaroň Bedrošová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Anna Luštická (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Markéta Malá, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Monika Metyková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Barbora Telferová (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Department of Media Studies and Journalism – Faculty of Social Studies
Contact Person: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Supplier department: Department of Media Studies and Journalism – Faculty of Social Studies
Timetable
Fri 14:00–15:40 U41
 • Timetable of Seminar Groups:
ZURn4110/bedrosova: No timetable has been entered into IS. M. Jaroň Bedrošová
ZURn4110/burgr: No timetable has been entered into IS. R. Burgr
ZURn4110/cejkova: No timetable has been entered into IS. L. Čejková
ZURn4110/curik: No timetable has been entered into IS. J. Čuřík
ZURn4110/dedkova: No timetable has been entered into IS. L. Dědková
ZURn4110/elavsky: No timetable has been entered into IS. Ch. Elavsky
ZURn4110/jansova: No timetable has been entered into IS. I. Jansová
ZURn4110/kirkosova: No timetable has been entered into IS. K. Kirkosová
ZURn4110/lusticka: No timetable has been entered into IS. A. Luštická
ZURn4110/macek: No timetable has been entered into IS. J. Macek
ZURn4110/mackova: No timetable has been entered into IS. A. Macková
ZURn4110/machackova: No timetable has been entered into IS. H. Macháčková
ZURn4110/mala: No timetable has been entered into IS. M. Malá
ZURn4110/metykova: No timetable has been entered into IS. M. Metyková
ZURn4110/motal: No timetable has been entered into IS. J. Motal
ZURn4110/smahel: No timetable has been entered into IS. D. Šmahel
ZURn4110/telferova: No timetable has been entered into IS. B. Telferová
ZURn4110/tkaczyk: No timetable has been entered into IS. M. Tkaczyk
ZURn4110/urbanikova: No timetable has been entered into IS. M. Urbániková
ZURn4110/vackova: No timetable has been entered into IS. B. Vacková
ZURn4110/vecera: No timetable has been entered into IS. P. Večeřa
ZURn4110/waschkova: No timetable has been entered into IS. L. Waschková Císařová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Introductory project seminar concentrating on the preparation of the thesis project. Part of the seminar is a joint introductory workshop, which introduces the rules for the writing of diploma theses and on which the supervisors present the themes they lead. Students then choose their supervisors under whose leadership they formulate the preliminary topic of their diploma thesis.
The output of the seminar is annotation of the topic of the diploma thesis, which contains (1) an outline of the theoretical and methodological knowledge and skills necessary for the elaboration of a diploma thesis and (2) an interim plan of study of compulsory elective subjects corresponding to the topic of the diploma thesis.
Learning outcomes
Student will be able to:
- to formulate the basis of the theme of the thesis
- to work with library sources and academic publications
- to create a study plan corresponding to the topic of the thesis
Syllabus
 • Introduction - the rules of the diploma courses and the schedule of the diploma thesis
 • 2. Presentations of the supervisors'
 • 3. Seminars on using academic and librarian sources
 • 4. Choosing a supervisor, enrollment to seminary group; submission of a brief annotation of the diploma thesis and study plan
 • 5. Signing to the topic of diploma thesis in the IS.
Literature
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009, 209 pp. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ and Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999, 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, Věra. Jak psát diplomovou práci. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 1996, 37 s. +. ISBN 80-213-0229-1. info
 • SLANÝ, Antonín and Jaroslav NEKUDA. Jak /ne/napsat závěrečnou práci (How to write/ not to write a diploma thesis). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, 86 pp. ISBN 80-210-0727-3. info
Teaching methods
seminar, group and individual consultations
Assessment methods
Elaboration and submission of diploma thesis preliminary abstract, choice of a thesis supervisor and signing to the topic of diploma thesis in the IS.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught each semester.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022, Autumn 2022, Autumn 2023, Spring 2024, Autumn 2024, Spring 2025.
 • Enrolment Statistics (Spring 2023, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2023/ZURn4110