ZURn4111 Projekt diplomové práce II

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Čejková (cvičící)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. (cvičící)
Charles Michael Elavsky, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iveta Jansová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Marie Jaroň Bedrošová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Anna Luštická (cvičící)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Monika Metyková, Ph.D. (cvičící)
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Telferová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
ZURn4110 Projekt diplomové práce I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je druhým z povinných projektových seminářů soustřeďujících se na přípravu projektu diplomové práce. Seminář je založen na individuální práci studenta se školitelem. Výstupem ze semináře je finální projekt diplomové práce, který obsahuje zpracovanou teoretickou expozici diplomové práce (zahrnující kontext související odborné diskuze a ukotvující obecnější přínos práce), detailní metodologickou nebo projektovou rozvahu a časový plán zbývajících prací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- aplikovat dříve získané teoretické a metodologické vědomosti v projektu diplomové práce
Osnova
 • 1. Rešerše teoretické a výzkumné literatury / existujících projektů
 • 2. Rešerše kontextuální literatury
 • 3. Formulace výzkumného / projektového problému
 • 4. Rešerše metodologické literatury
 • 5. Příprava a pilotáž metodologické / projektového designu
 • 6. Zpracování pracovní verze projektu
 • 7. Zpracování finální verze projektu
Literatura
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, Věra. Jak psát diplomovou práci. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 1996. 37 s. +. ISBN 80-213-0229-1. info
 • SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Jak /ne/napsat závěrečnou práci. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 86 s. ISBN 80-210-0727-3. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Metody hodnocení
Zápočet je podmíněn odevzdáním projektu diplomové práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.