ZURn4112 Seminář k diplomové práci

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Čejková (cvičící)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. (cvičící)
Charles Michael Elavsky, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iveta Jansová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Marie Jaroň Bedrošová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Monika Metyková, Ph.D. (cvičící)
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
ZURn4111 Projekt diplomové práce II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu se studenti pod individuálním vedení svých školitelů věnují psaní diplomové práce. Seminář je založen na individuální práci studenta se školitelem. Výstupem z předmětu je odevzdání hrubé verze diplomové práce, tj. takové verze diplomové práce, která může být po doplnění formálních náležitostí předložena k obhajobě.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- aplikovat dříve získané teoretické a metodologické vědomosti při vypracování diplomové práce
- samostatně vypracovat odborný text založený na vlastní výzkumné nebo projektové práci
Osnova
  • konzultace
  • psaní a editace textu
Literatura
  • Bible : český ekumenický překlad - Bible kralická : česká synoptická Bible (v rozsahu celého vydání Bible kralické z roku 1613). Edited by Jiří Brodský - Jan Amos Dus. 1. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2008. xv, 1808. ISBN 9788085810868. info
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Edited by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
odevzdání hrubé verze diplomové práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.