Bi2080cen Histology & Organology – Practical Course

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iveta Hodová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (cvičící)
Garance
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
(! Bi2080c Histologie a organologie - cv. ) && ! NOWANY ( Bi2080c Histologie a organologie - cv. ) && NOW ( Bi2080en Histology & Organology )
Course of Histology and organology
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course, students should be able to: work with standard light microscope and know the physical principles of it’s function understand and explain persistent section preparation understand and explain structure of basic animal tissues recognize basic animal tissues in histological sections.
Výstupy z učení
The aim of the course is to teach the students: - to use common light microscope and to apply physical principles of its usage - to theoretically apply the procedures of preparation of permanent histological samples - to know the structure of tissues and organ systems - to recognize main tissue types in microscope
Osnova
  • 1.Basis of microscope techniques, principles and technical overview of microscope, working with immerse oil, preparing of microscope slides 2. Epitels 3. Connecting tissue (soft) 4. Connecting tissue (bone, cartilage) 5. Muscle tissue 6. Nervous tissue 7. Cardiovascular and lymphatic organ systems 8. Respiratory and excretory tract 9. Digestive tract 10. Integument
Výukové metody
theoretical introduction, histological sections presentation, individual work with permanent slide mounts collection and their documentation.
Metody hodnocení
Students are regularly tested (5 written examinations per the course), additional final examination is included as well. Successful rate 65% or higher is required.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/Bi2080cen