Bi3002 Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/10/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí bakalářské práce (cvičící)
RNDr. Milan Baláž, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Miloš Barták, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Stanislava Bezdíček Králová, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iva Buriánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Cempírková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Milan Číž, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Čmielová, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (cvičící)
Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Fialová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. (cvičící)
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucia Knopfová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. (cvičící)
PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc. (cvičící)
doc. Ivan Kushkevych, Ph.D. (cvičící)
Ing. Monika Laichmanová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Dagmar Matoulková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jarmila Navrátilová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Nováková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (cvičící)
Katarzyna Anna Radaszkiewicz, Ph.D., M.Sc. (cvičící)
doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jana Řepková, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. (cvičící)
Mgr. Karel Souček, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jan Škoda, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Peter Váczi, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Josef Večeřa, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (cvičící)
prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Štěpán Zezulka, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
JA001 Odborná angličtina - zkouška || JA002 Pokročilá angličtina - zk || JA001A Odborná angličtina - zkouška && Bi3330 Specializační seminář EBR 1 || Bi3332 Specializační seminář EBŽI 1 || Bi3334 Specializační seminář MIK 1 || Bi3336 Specializační seminář HUBI 1 || Bi3338 Specializační seminář MBG 1 && NOW ( Bi3331 Specializační seminář EBR 2 ) || NOW ( Bi3333 Specializační seminář EBŽI 2 ) || NOW ( Bi3335 Specializační seminář MIK 2 ) || NOW ( Bi3337 Specializační seminář HUBI 2 ) || NOW ( Bi3339 Specializační seminář MBG 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je po všech stránkách připravit studenty na zpracování bakalářské práce. Úspěšné absolvování tohoto kurzu je předpokladem, že student: - odevzdá bakalářskou práci odsouhlasenou vedoucím a splňující veškeré požadavky na ni kladené - bude připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky - bude umět analyzovat předložený problém a navrhovat jeho řešení - bude umět pracovat s odbornou literaturou - bude umět uspořádat, analyzovat, shrnout, zhodnotit, reprodukovat a diskutovat odborné informace - integrovat teoretické znalosti do experimentální práce - analyzovat výsledky pomocí statistických metod - formulovat vlastní závěry a diskutovat je s literaturou - prezentovat výsledky a závěry své experimentální a teoretické vědecké práce
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - analyzovat předložený problém a navrhovat jeho řešení - pracovat s odbornou literaturou - uspořádat, analyzovat, shrnout, zhodnotit, reprodukovat a diskutovat odborné informace - integrovat teoretické znalosti do experimentální práce - analyzovat výsledky pomocí statistických metod - formulovat vlastní závěry a diskutovat je s literaturou - prezentovat výsledky a závěry své experimentální a teoretické vědecké práce
Osnova
  • Náplní předmětu je individuální konzultace a vyhotovení bakalářské práce dle pokynů vedoucího práce a obecných zásad pro zpracovávání bakalářské práce.
Literatura
  • Výběr odborné literatury, týkající se tématu bakalářsképráce
Výukové metody
Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, příprava bakalářské práce.
Metody hodnocení
Aktivita studenta během přípravy bakalářské práce je hodnocena průběžně školitelem. Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce. Finální hodnocení se uskutečňuje formou obhajoby bakalářské práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.