Bi4011 Týmový projekt z Matematické biologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Švancara (cvičící)
RNDr. Tereza Nečasová (cvičící)
Mgr. Renata Chloupková (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–14:50 F01B1/709
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V průběhu předmětu studenti týmově řeší zadanou úlohu z oblasti analýzy biologických a medicínských dat. Hlavním cílem je tak prakticky procvičit týmovou vědeckou spolupráci.
Osnova
 • Zadání studentských prací bude vybráno z následujících oblastí:
  - kardiologie
  - onkologie
  - epidemiologie
  - klinické studie
  - biodiverzita
  - dávka-odpověď experimenty
  - genetika a analýza micorarrays
  - experimentální design
Literatura
 • KOLAJOVÁ, Lenka. Týmová spolupráce : jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 105 s. ISBN 8024717646. URL info
Výukové metody
Diskuse nad zadanými úkoly, průběžné prezentace řešení.
Metody hodnocení
Kritické zhodnocení řešení zadaného úkolu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.