Bi4014 Projekt z Matematické biologie a biomedicíny - biomedicínská bioinformatika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/3/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Budinská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Zwinsová (cvičící)
RNDr. Ivana Ihnatová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 10:00–12:50 D29/347-RCX2
Předpoklady
Nejsou, jedná se o základní kurz.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti během tohoto kurzu řeší ve dvou až tříčlenných skupinách zadané problémy z oblasti zpracování, analýzy a modelování dat pocházejících z molekulárně biologických experimentů. Kromě vyřešení problému samotného se studenti prakticky seznámí s principy týmové práce.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- nastudovat problematiku, které se týká zadaná úloha;
- používat vybrané nástroje a metody pro řešení zadané úlohy;
- prezentovat stav řešení zadané úlohy;
- týmové spolupráce.
Osnova
  • Prezentace zadání projektů učiteli.
  • Rozdělení studentů do dvoučlenných nebo tříčlenných řešitelských týmů.
  • Průběžná týmová práce a konzultace se zadavateli projektu.
  • Prezentace stavu řešení projektu ve třech etapách řešitelskými týmy.
Literatura
Výukové metody
týmová práce, prezentace, konzultace, diskuze mezi týmy
Metody hodnocení
dvě průběžné prezentace, jedna závěrečná prezentace vyřešeného problému analýzy dat
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.