Bi6100 Bakalářská práce II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/10/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí bakalářské práce (cvičící)
Mgr. Martin Čuta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (cvičící)
Mgr. Tomáš Mořkovský (cvičící)
Mgr. Martin Novák, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Robin Pěnička, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klára Petrželková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Josef Unger, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
Ústav antropologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav antropologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
JA001 Odborná angličtina - zkouška || JA002 Pokročilá angličtina - zk || JA001A Odborná angličtina - zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je konzultovat s příslušným školitelem na téma bakalářské práce.
Výstupy z učení
Student by po absolvování kurzu měl být schopen použít data a informace získané v průběhu zpracování bakalářské práce a rady a informace od školitele a zpracovat je v ucelené formě tak, aby odevzdal plnohodnotnou bakalářskou práci a byl schopen obhájit a prezentovat výsledky své práce. Dále by měl být schopen přispět k výzkumu v oboru antropologie a samostatně vytvářet a kriticky zhodnotit rozdílné přístupy a řešení.
Osnova
  • Konzultace a dokončení bakalářské práce s příslušným školitelem.
Literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Pravidelné konzultace se školitelem. Student informuje o postupu práce a konzultuje se školitelem problémy teorie i praxe podle potřeby a domlouvají další postup prací, ukončení a obhajobě práce.
Metody hodnocení
Zápočet je na konci kurzu udělen studentovi za pravidelné konzultace, za práci na bakalářské práci a za dokončení a schválení bakalářské práce školitelem. Teprve po udělení zápočtu může být bakalářská práce odevzdána na studijní oddělení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.