Bi6832 Bakalářská práce z ekologické a evoluční biologie II

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/8/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Martina Dávidová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Gettová (cvičící)
Mgr. Iveta Hodová, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Marcel Honza, Dr. (cvičící)
Mgr. Adam Konečný, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Kristína Křížová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Šárka Mašová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Rymešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Řehulková, Ph.D. (cvičící)
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi5831 Bakalářská práce z EEB I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání bakalářské práce splňující veškeré požadavky na ni kladené.
Výstupy z učení
Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá bakalářskou práci odsouhlasenou vedoucím. (Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce.)
Osnova
  • Studium literárních pramenů, sběr materiálu, zpracování dat, vědecká prezentace.
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce.
Literatura
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
Samostatná práce studentů pod vedením vedoucího práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za odevzdání práce se souhlasem vedoucího.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.