Bi8322en Molecular and Cell Biology Seminar II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:50 B11/333
Předpoklady
Bi7321en Mol & Cell Biol Seminar I
The students have to actively work on their diploma projects.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is to train students in oral presentation of research work and guide them through principles of scientific discussions.
Výstupy z učení
At the end of this course, students should be able to present and formulate main problems of their diploma theses, interprete the results obtained, express scientific questions/answers and participate actively in discussions within the field of molecular and cell biology.
Osnova
  • Program of seminars is composed of talks presented by students. The talks have to contain introduction to the broader field of diploma project, specific aims, description of methods used to reach them, results obtained and their interpretation. In following discussion, the lecturer is supposed to answer questions asked by techaer and other students in auditorium.
Literatura
    doporučená literatura
  • The craft of scientific communication. Edited by Joseph E. Harmon - Alan G. Gross. London: University of Chicago Press, 2010. xiii, 225. ISBN 0226316629. info
Výukové metody
Oral presentations given by students and invited speakers followed by class discussions.
Metody hodnocení
Attendance in the course and participation in discussions.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2023/Bi8322en