EN

PřF:Bi9560 Úvod do diatomologie - Informace o předmětu

Bi9560 Úvod do diatomologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Barbora Chattová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Barbora Chattová, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Chattová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( Bi1090 Fylog. a diver. řas a hub && Bi1090c Fylog. a diver. řas a hub -cv. )|| SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vysvětlit základní morfologické pojmy (valva, raphe, axiální oblast, žebra, transapikální stiae) a rozeznávat determinační znaky rozsivek, bude se orientovat v problematice bioindikace, diversity a autekologie rozsivek, porozumí metodickým postupům v diatomologii.
Osnova
 • 1. Úvod, obecná charakteristika rozsivek, vysvětlení základních pojmů
 • 2. Systém rozsivek, morfologické pojmy
 • 3. Centrické rozsivky
 • 4. Historie diatomologického výzkumu, rozsivky bez raphe
 • 5. Rozsivky s raphe na jedné valvě
 • 6. Metriky, rozsivky s raphe na obou valvách
 • 7. Trendy v současné diatomologii
 • 8. Metodiky, rozsivky s kanálkovou raphe
 • 9. Gompho-cymbeloidní rozsivky
 • 10. Ekologie rozsivek
 • 11. Využití rozsivek
 • 12. Kritické taxony rozsivek
Výukové metody
Přednášky prezentované v power pointu doplněné audio-vizuálními ukázkami
Metody hodnocení
písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: podzimní semestr sudých let.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Bi9560