C3580 Biochemie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:50 B22/116 aula, Út 14:00–14:50 B11/132
Předpoklady
Základní znalosti z oblasti obecné, fyzikální a organické chemie a obecné biologie, proto je vhodné absolvovat základní přednášky z uvedených oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem této přednášky je, aby studenti biologických disciplín získali základní znalosti z obecné biochemie pro své další biologické vzdělání a byli tak schopni porozumet základním vlastnostem a funkci bílkovin, nukleových kyselin, sacharidů a lipidů, enzymologii, metabolismu a bioenergetice.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen teoreticky porozumět biochemickým procesů probíhajících v živé hmotě a také metodám desintegrace tkání, metodám isolace a purifikace bílkovin, nukleových kyselin a dalších biopolymerů, chromatografickým a elektromigračním metody, metodám stanovení jejich čistoty a doprovodných vlastností, spektroskopickým, elektrochemickým a fyzikálním metodám, které jsou na jejich studium aplikovány. Tyto znalosti by měl následně aplikovat ve vlastní vědecké práci v rámci bakalářské, diplomové či doktorské práce a následně v rámci svého zaměstnání.
Osnova
  • 1. ÚVOD 2. BÍLKOVINY - Struktura, vlastnosti a funkce 3. NUKLEOVÉ KYSELINY - Struktura, vlastnosti a funkce 4. SACHARIDY - Struktura, vlastnosti a funkce 5. LIPIDY - Struktura, vlastnosti a funkce 6. ENZYMOLOGIE 7. METABOLISMUS A BIOENERGETIKA 8. METABOLISMUS SACHARIDŮ 9. FOTOSYNTÉZA 10.METABOLISMUS LIPIDŮ 11.METABOLISMUS BÍLKOVIN 12.REGULACE BIOCHEMICKÝCH PROCESŮ
Literatura
  • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemistry. 3rd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2004. xv, 1591. ISBN 0471392235. info
  • VOET, Donald, Judith G. VOET a Charlotte W. PRATT. Fundamentals of biochemistry : life at the molecular level. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2008. xxx, 1099. ISBN 9780470129302. info
  • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info
  • Glatz, Zdeněk Biochemie I-III. Podklady k přednáškám
  • Biochemie. Edited by Zdeněk Vodrážka. 2. opr. vyd. Praha: Academia, 1996. 191 s. ISBN 80-200-0600-1. info
  • BOYER, Rodney F. Concepts in biochemistry. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2002. xxv, 626. ISBN 0470003774. info
Výukové metody
Přednášky doplněné demonstracemi dané problematiky za použití videí a demonstračních programů, které jsou studentům k dispozici na webových stránkách daného předmětu.
Metody hodnocení
Zkoušky probíhají písemnou formou, student dostává test se třemi otázkami z oblasti statické biochemie, enzymologie a metabolismu a bioenergetiky a čtyri vzorce základních sloučenin, které má určit a uvést jejich funkci. Čas učený na test je 1 hodina. Každá otázka je klasifikována samostatně pro celkové hodnocení A-F.
Navazující předměty
Informace učitele
http://orion.chemi.muni.cz/biochem/student.htm
Podklady k přednáškám jsou studentům k dispozici ve formě elektronické na webových stránkách předmětu včetně všech učebních textů v různých formátech - PPT, PDF a DOC.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/C3580