E5013 Seminář k bakalářské práci z Matematické biologie a biomedicíny

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 15:00–16:50 F01B1/709
Předpoklady
Žádné, jedná se o seminář k bakalářské práci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prezentace průběžných výsledků studenta s ohledem na téma jeho bakalářské práce. Student se zároveň seznámí s prezentacemi a tématy ostatních studentů bakalářského studia a osvojí si základy přípravy prezentací a prezentačních dovedností.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pracovat s vědeckými informacemi,
- vytvořit prezentaci na odborné téma,
- prezentovat výsledky vlastního výzkumu,
- diskutovat vědecké poznatky v oblasti matematické biologie.
Osnova
 • Práce s vědeckými informacemi,
 • Struktura závěrečné práce a prezentování výsledků,
 • Prezenatce postupu studentských prací,
 • Diskuse s vedoucími prací, učiteli, a ostatními studenty nad řešenými tématy.
Literatura
  doporučená literatura
 • HOSPODÁŘOVÁ, Ivana. Prezentační dovednosti. 2. upr. vyd. Praha: Kernberg Publishing, 2007. 172 s. ISBN 9788090396296. info
 • KUBÁLEK, Tomáš a Markéta KUBÁLKOVÁ. Prezentační program Microsoft Office PowerPoint : verze 2007 CZ. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2009. 82 s. ISBN 9788024515236. info
  neurčeno
 • LEGENDRE, Pierre a Louis LEGENDRE. Numerical ecology. 3rd engl. ed. Amsterdam: Elsevier, 2012. xvi, 990. ISBN 9780444538680. info
 • RIFFENBURGH, R. H. Statistics in medicine. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2006. xli, 622. ISBN 0120887703. info
Výukové metody
Diskuse nad prezentovanými tématy studentských prací.
Metody hodnocení
Zápočet je udělován za
prezentaci odborného tématu práce,
prezentaci výsledků práce,
aktivní účast na 80 % hodin.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2023.