E6012 Bakalářská práce z matematické biologie a biomedicíny II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/5/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Budinská, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Natália Martínková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Eva Koriťáková, Ph.D. (cvičící)
vedoucí bakalářské práce (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
RECETOX – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX – Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání bakalářské práce splňující veškeré požadavky na ni kladené.
Výstupy z učení
Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá bakalářskou práci odsouhlasenou vedoucím.
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za úspěšný postup v přípravě bakalářské práce.
Informace učitele
http://www.matematickabiologie.cz/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět absolvují studenti Matematické biologie na katedrách dle zvoleného tématu bakalářské práce.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2024, jaro 2025.