F0020 Podzimní astronomický kurs

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Václav Glos (cvičící)
Mgr. Filip Hroch, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. arch. Petr Kurfürst, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Filip Münz, PhD. (cvičící)
Garance
Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Obvyklá znalost matematiky, fyziky a práce s počítačem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 13 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/13, pouze zareg.: 0/13, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/13
Cíle předmětu
Seznámení s praktickou astronomií, s jevy na obloze, základní dovednosti práce s dalekohledy, noční fotografie.
Výstupy z učení
Student bude možná po absolvování předmětu schopen:
Porozumět základním principům astronomického pozorování
hledat výrazná souhvězdí, jasné planety nebo jiných výrazné objekty
pracovat s malými optickými dalekohledy, CCD kamerami a digitálním fotoaparátem,
sestavení vlastního pozorovacího programu.
Osnova
  • Sférická astronomie
  • Hvězdná obloha a kartografie
  • Dalekohledy, astronomické kamery.
  • Základní astronomický software
Literatura
  • GREEN, Robin M. Spherical astronomy. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, xiv, 520. ISBN 0521317797. info
  • SMART, W. M. Textbook on spherical astronomy. 6th ed., rev. Cambridge: Cambridge University Press, 1977, xiii, 431. ISBN 0521291801. info
  • ŠIROKÝ, Jaromír a Miroslava ŠIROKÁ. Základy astronomie v příkladech. Vyd. 3. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977, 158 s. URL info
Výukové metody
Kurs je koncipován jako praktický úvod do základů pozorovací optické astronomie. V rámci kursu budou probíhat přednášky, cvičení a praktické pozorování. Absolvent bude seznámen s noční hvězdnou oblohou, sférickou astronomií, moderní pozorovací technikou a metodami zpracování dat. Přednášky, cvičení a praktická měření.
Metody hodnocení
Základem pro konečné hodnocení je pozorování vybraného astronomického jevu. Obvykle jím je nalezení Venuše za denního světla.
Navazující předměty
Informace učitele
http://integral.physics.muni.cz/~hroch/vkurs-2020.html
POZOR: V současné době není konání na podzim 2020 jisté: sledujte aktuální informace na http://integral.physics.muni.cz/~hroch/vkurs-2020.html.
Předmět je vyučován v září, jeden týden před zahájením semestru. Kurs probíhá na hvězdárně ve Vyškově, kde je omezen počet míst na max. 13 osob. Stravování i doprava na místo jsou individuální. Podrobnosti budou sděleny e-mailem zaslaným přihlášeným účastníkům přibližně týden před zahájením kursu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.