F1251 Základy astronomie 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/1/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Václav Glos (cvičící)
Mgr. Martin Piecka, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 16:00–17:50 F1 6/1014
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
F1251/01: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 11:00–11:50 F3,03015
F1251/02: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 16:00–16:50 F1 6/1014
Předpoklady
Žádné speciální astronomické znalosti nejsou vyžadovány. Každý by měl znát matematiku a fyziku ve středoškolském rozsahu - co je nadto, bude vysvětleno (proto je vhodné i pro studenty prvního semestru a také zaměření jiných než v kombinaci s matematikou a fyzikou). Je to předmět určený zejména těm, kteří nemají základní astronomické znalosti (ty by ovšem museli získat mimo systém školní výuky, např. na hvězdárnách, v planetáriích) a chtějí se zaměřit na astrofyziku. Je ovšem vhodný i pro ty, kteří se chtějí jen seznámit se základy astronomie, protože je to pro ně atraktivní obor (nebudou profesionálními astronomy, ale později mohou takto získané poznatky využít třeba jako pedagogové či jinak).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vyrovnat a sjednotit základní astronomické znalosti, aby pak student mohl efektivně zvládat další předměty s astronomickou a astrofyzikální tematikou. Po skončení kurzu by student měl rozumět základním astronomickým termínům, orientovat se na hvězdné obloze a mít základní znalosti o objektech nočního nebe.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět astronomickému textu;
- rozumět odborným termínům;
- rozpoznat základní objekty na hvězdné obloze;
Osnova
  • Celý obsah kurzu je ve formě pdf na serveru http://astro.physics.muni.cz případně na http://www.physics.muni.cz/~zejda/student.html. Osnova: 1. Historický úvod, základní pojmy, astronomické jednotky 2. Hvězdářský zeměpis (soustavy souřadnic); Čas - jednotky, počítání času, kalendář 3. Noční nebe – planety, komety, meteory, družice; hvězdy, souhvězdí, objekty;vlivy při pozorování, seeing, světelné znečištění 4. Slunce, Měsíc (pohyby na obloze a hv. obloze), zatmění, aspekty, planetky, komety, meteory, umělé družice 5. Informace z vesmíru - meteority, vzorky, částice, elmg. záření (okna, jak tělesa září, záření AČT) 6. Spektroskopie – dějiny, dělení spekter, spektr. čáry, hvězdná spektra, Dopplerův jev 7. Fotometrické veličiny – zavedení magnitudy, Pogsonova rovnice, modul vzdálenosti, barevné indexy, bolometrická korekce 8. Oko, optické dalekohledy (parametry, montáže), okuláry, detektory, observatoře světa, kosmické observatoře 9. Neoptická astronomie (gama, rtg., UV, infra, radio-astronomie); částicová astronomie, grav. vlny 10. Sluneční soustava - přehled, modely (heliocentr., geocentr.), Keplerovy zákony 11. Exoplanety 12. Vznik planetárních soustav, 13. Život ve vesmíru
Literatura
    neurčeno
  • http://www.physics.muni.cz/~zejda/student.html
Výukové metody
Klasické přednášky, praktika a cvičení, doplněná pozorováním oblohy. Písemné podklady pro praktika jsou na http://www.physics.muni.cz/~zejda/student.html, případně na webu cvičících.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen po vypracování série praktik, splnění kritéria účasti, úspěšném zvládnutí zápočtových písemek (je potřeba alespoň 50 % bodů). U zkoušky bude vyhodnocena písemka a ústní pohovor, kterým se ověří znalost zvoleného tématu a ověří se pochopení problému dříve řešeného při náhodně zvolené praktické úloze.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.