F2070 Elektřina a magnetismus

Přírodovědecká fakulta
jaro 2007
Rozsah
2/2. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc. (přednášející)
Mgr. Jan Čech, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc. (cvičící)
Mgr. Pavel Klepáč, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jozef Ráheľ, PhD. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Ústav fyziky a technologií plazmatu - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
Rozvrh
Čt 15:00–16:50 F1,01014
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
F2070/01: Po 12:00–13:50 F3,03015, J. Čech
F2070/02: Po 12:00–13:50 F1,01014, J. Ráheľ
F2070/03: Út 14:00–15:50 F3,03015, P. Klepáč
Předpoklady
Předpokládá se znalost vektorového počtu, diferenciálního a integrálního počtu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jedná se přednášku ze základního kurzu fyziky, je určena pro studenty prvních ročníků studia.
Osnova
  • Elektrický náboj. Intenzita a potenciál elektrického pole. Gaussův zákon. Poissonova rovnice. Elektrické pole kolem vodičů. Kapacita a kondenzátory. Dielektrika. Tenzor polarizace. Elektrostatický okrajový problém. Elektrická vodivost a Ohmův zákon. Kirchhofovy zákony a řešení jednoduchého elektrického obvodu. Pásový model pevných látek. Vodivost pevných látek. Elektrolýza. Vodivost plynů. Emise elektronů. Definice magnetického pole. Lorentzova síla. Ampérův zákon. Biot-Savartův zákon. Magnetizace. Magnetické vlastnosti materiálů. Magnetický okrajový problém. Magnetické obvody. Prvky elektrických obvodů. Rezonační obvody. Oscilace v RLC obvodu. Transformátory. Maxwellovy rovnice. Elektromagnetické vlny.
Literatura
  • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika, část 3, Elektřina a magnetismus. 1. vyd. Brno, Praha: Vutium, Prometheus, 2001. ISBN 80-214-1868-0. info
  • SEDLÁK, Bedřich a Ivan ŠTOLL. Elektřina a magnetismus. Vyd. 2., opr. a rozš. Praha: Academia, 2002. 632 s. ISBN 8020010041. info
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.