F2252 Základy astronomie 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/1/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Rokos (cvičící)
Mgr. Václav Glos (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:50 F2 6/2012
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
F2252/01: St 12:00–12:50 F3,03015
Předpoklady
Žádné speciální astronomické znalosti nejsou vyžadovány. Každý by měl znát matematiku a fyziku ve středoškolském rozsahu - co je nadto, bude vysvětleno (proto je vhodné i pro studenty prvního semestru a také zaměření jiných než v kombinaci s matematikou a fyzikou). Je to předmět určený zejména těm, kteří nemají základní astronomické znalosti (ty by ovšem museli získat mimo systém školní výuky, např. na hvězdárnách, v planetáriích) a chtějí se zaměřit na astrofyziku. Je ovšem vhodný i pro ty, kteří se chtějí jen seznámit se základy astronomie, protože je to pro ně atraktivní obor (nebudou profesionálními astronomy, ale později mohou takto získané poznatky využít třeba jako pedagogové či jinak).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je pokračováním předmětu F1251 a jeho cílem je vyrovnat a sjednotit základní astronomické znalosti, aby pak student mohl efektivně zvládat další předměty s astronomickou a astrofyzikální tematikou. Na konci kurzu by měl student prokázat základní znalosti o fyzice hvězd, hvězdných soustavách, hvězdokupách, galaxiích a kosmologii.
Osnova
  • Tento předmět navazuje na předmět F1251 a bude v něm dokončen přehled základů celého oboru. Celý obsah kurzu je ve formě pdf na serveru http://astro.physics.muni.cz případně na http://www.physics.muni.cz/~zejda/student.html. Osnova: 1. Hvězdy zpovzdáli - spektroskopie, HRD, interferometrie,dvojhvězdy 2. Hvězdy zblízka - Anatomie hvězdy; Nitro hvězd - rovnice hydrostatické rovnováhy;přenos energie;Zdroje energie ve hvězdách 3. Slunce - aktivita, projevy 4. Zrození, život a skon hvězd 5. Zrození, život a skon hvězd - vznik planetárních soustav 6. Hvězdná uskupení; Dvojhvězdy 7. Naše Galaxie,modely, souřadnice;Mezihvězdný plyn a prach;Složení 8. Galaxie, Střed galaxie;Rotace Galaxie;V říši galaxií (typy galaxií) 9. Vesmír velkých měřítek (kupy,nadkupy...);Aktivní galaxie,kvazary 10. Kosmologie 1 - Architektura našeho vesmíru, modely, rozpínání vesmíru,Hubblův vztah 11. Kosmologie 2 - Modely vesmíru;Hubblova konstanta;Vývoj od velkého třesku 12. Nebezpečí z kosmu
Literatura
    neurčeno
  • http://www.physics.muni.cz/~zejda/student.html
Výukové metody
Klasické přednášky, praktika a cvičení, doplněná pozorováním oblohy. Písemné podklady pro praktika jsou na http://www.physics.muni.cz/~zejda/student.html, případně na webu cvičících.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen po vypracování série praktik, splnění kritéria účasti, úspěšném zvládnutí zápočtových písemek (je potřeba alespoň 50 % bodů). U zkoušky bude vyhodnocena písemka a ústní pohovor, kterým se ověří znalost zvoleného tématu a ověří se pochopení problému dříve řešeného při náhodně zvolené praktické úloze.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.