F3190 Praktikum z astronomie 1

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/4/0. 5 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Filip Hroch, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Václav Glos (cvičící)
Garance
Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 19. 2. až Ne 26. 5. Út 18:00–21:50 FLenc,03028
Předpoklady
Základy vysokoškolské matematiky a fyziky a absolvování předmětů Základy astronomie 1 a 2 (F1251 a F2252).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: F1251, F2252
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V průběhu praktika se student seznámí se základními metodami astronomického pozorování a zpracování dat. Na konci tohoto kursu bude student schopen zpracovávat a interpretovat běžná astronomická data z optických dalekohledů.
Výstupy z učení
Výstupy:
Aktivní znalost práce se s astronomickými daty ve FITS formátu
Znalost astronomického software, porozumění výsledkům, metodám a pojmům.
Znalost základních metod astronomického zpracování dat
Základy astrometrie
Základy astronomické fotometrie
Základy astronomické spektroskopie
Osnova
  • Sférická astronomie (měření úhlových vzdáleností na obloze, zeměpisné polohy, refrakce).
  • Astrometrie (CCD a digitální fotoaparáty, měření vlastních pohybů hvězd, měření polohy komety, planetky, meření výsky měsíčních útvarů).
  • Fotometrie (metody užívané na CCD, určení magnitudy proměnných objektů, výpočty toků, fotometrická kalibrace, měření sluneční konstanty).
  • Spektroskopie (sestrojení vlastního spektroskopu, měření spekter hvězd, určení základních fyzikálních parametrů hvězdných atmosfér).
Literatura
  • MCLEAN, Ian S. Electronic imaging in astronomy : detectors and instrumentation. 2nd ed. Chichester: Springer, 2010, xi, 552. ISBN 9783642095320. info
  • HOWELL, Steve B. Handbook of CCD astronomy. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, xiv, 208. ISBN 0521617626. URL info
  • BRADT, Hale. Astronomy methods : a physical approach to astronomical observations. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, xxiii, 433. ISBN 0521535514. URL info
Výukové metody
Laboratorní cvičení a domácí úkoly.
Metody hodnocení
Úkolem je sestavení protokolu se zpracovanými a interpretovanými daty pro každou úlohu. Hodnotí se kvalita zpracování do daného termínu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/F3190