F4191 Praktikum z astronomie 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/4/0. 5 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Filip Hroch, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Václav Glos (cvičící)
Garance
Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 18:00–21:50 Hv
Předpoklady
F3190 Praktikum z astronomie
Tento předmět přímo navazuje na F3190 Praktikum z astronomie 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
V průběhu praktika se student seznámí s pokročilými metodami astronomického pozorování a zpracování dat. Na konci tohoto kursu bude student schopen zpracovávat a interpretovat astronomická data z optických dalekohledů nebo družicová pozorování.
Výstupy z učení
Rutinní zpracování velkého množství astronomických dat
Pozorování, zpracování a interpretace světelné křivky vybraného objektu.
Fotometrická kalibrace přístrojů.
Pokročilé metody astronomické fotometrie, například fotometrie plošných objektů.
Barevná fotometrie hvězdokup.
Osnova
  • Pokročilé metody astronomické fotometrie: sestrojení barevného diagramu a určení parametrů otevřené hvězdokupy,
  • určení profilů galaxií,
  • zpracování snímků z kosmických přístrojů nejen v optické oblasti,
  • světelná křivka dvojhvězdy, exoplanety nebo planetky),
  • barevná kalibrace fotometrického systému.
Literatura
  • MCLEAN, Ian S. Electronic imaging in astronomy : detectors and instrumentation. 2nd ed. Chichester: Springer, 2010, xi, 552. ISBN 9783642095320. info
  • BUDDING, E. a Osman DEMIRCAN. An introduction to astronomical photometry. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, xvi, 434. ISBN 9780521847117. info
  • HOWELL, Steve B. Handbook of CCD astronomy. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, xiv, 208. ISBN 0521617626. URL info
Výukové metody
Laboratorní cvičení a domácí úkoly.
Metody hodnocení
Úkolem je sestavení protokolu se zpracovanými a interpretovanými daty pro každou úlohu. Hodnotí se kvalita zpracování do daného termínu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2024.