M1010 Matematika I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
3/0/0. 3 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (přednášející)
RNDr. Petra Bušková (cvičící)
RNDr. Pavel Šišma, Dr. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 13:00–15:50 M1,01017
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné a základy lineární algebry. Nakonci kurzu budou studenti ovládat základní techniky kalkulu a lineární algebry.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen používat pojmy a nástroje diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné, nekonečných číselných a mocninných řad a základy lineární algebry, zejména;
- řešit soustavu lineárních rovnic;
- určit extrémy a průběh funkce;
- spočítat základní integrály;
- spočítat obsah plochy a objem rotačního tělesa;
- určit rozvoj funkce do mocninné řady;
- umět aplikovat získané matematické poznatky ve fyzice.
Osnova
 • Lineární algebra
 • Funkce
 • Limity
 • Derivace
 • Hledání extrémů
 • Aplikované úlohy
 • Primitivní funkce
 • Určitý integrál
 • Nevlastní integrály
 • Nekonečné řady
Literatura
 • DOŠLÁ, Zuzana. Matematika pro chemiky, 1.díl. Masarykova univerzita. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 120 s. ISBN 978-80-210-5263-5. info
Výukové metody
Přednášky o základech diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné a lineární algebry. Matematická teorie je doplněna aplikačními úlohami z chemie e a řešenými úlohami na procvičení kalkulu.
Metody hodnocení
Přednášky. Písemná zkouška. Skládá se ze dvou částí: první část je obvykle 10 otázek hodnocených 12 body, druhá část tvoří 4 algoritmické příklady hodnocených 4 body. K úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout alespoň 50% z každé čáasti.
Navazující předměty
Informace učitele
Zkouška je písemná a trvá 120 minut.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/M1010