F1140 Úvod do fyziky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Naděžda Špačková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Naděžda Špačková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 16:00–17:50 F1,01014
Předpoklady
zvládnutí předmětu fyzika v rozsahu učebnic pro gymnázia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Fyzika je spolehlivým základem všech přírodních věd a k jejich pochopení jsou nutné alespoň základní představy o tom jak fyzika zkoumá přírodu. Předmět je elementárním úvodem do světa fyziky a fyzikálního myšlení.
Přednášky seznámí studenty v obrysech s tím, co fyzika zkoumá, jaké metody používá a jaké jsou současné představy o světě na základě fyzikálního výzkumu. Všechno je zjednodušeno tak, aby posluchači vystačili jen s jednoduchými matematickými znalostmi. Dalším cílem je zlepšení komunikace s fyziky při hledání odpovědí na principiální problémy přírodních věd.

K úspěšnému absolvování předmětu musí studenti být schopni
- vyjmenovat a vysvětlit základní metody, jichž fyzika užívá ke zkoumání okolního světa
- diskutovat současné představy o světě na základě fyzikálního výzkumu
- posoudit použitelnost jednotlivých metod v konkrétních případech hledání odpovědí na principiální problémy přírodních věd.
Osnova
  • 1. Co je to fyzika? Historie. Vztah k matematice a přírodním vědám. 2. Fyzikální poznávání. Pozorování, experiment, teorie, model. 3. Měření. Základní fyzikální veličiny, soustavy jednotek. Praktické měření. 4. Prostor, čas a pohyb. Kinematika. Dynamika. 5. Síly v přírodě. Základní interakce. Pole. 6. Základní fyzikální konstanty. e,c,h... 7. Fyzikální zákony. Zákony zachování. 8. Kmity a vlny. 9. Mikrosvět. Struktura hmoty. Částice. Základy kvantové fyziky.
Literatura
  • HALLIDAY, David, Robert RESNICK, Jearl WALKER a Petr DUB. Fyzika. Svazek 1. 2., přeprac. vyd. Brno: VUTIUM, c2013. Překlady vysokoškolských učebnic. ISBN 978-80-214-4123-1.
  • SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. 5. přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2014. ISBN 978-80-7196-438-4.
Výukové metody
Přednáška je doplněna obrazovým materiálem.
Metody hodnocení
Přednáška je zakončena písemnou a ústní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, jaro 2020, jaro 2021.