MB102 Mathematics II

Faculty of Informatics
Spring 2008
Extent and Intensity
2/2. 4 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Martin Panák, Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (lecturer)
RNDr. Mgr. Jana Dražanová (seminar tutor)
Mgr. Jan Gregorovič, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Bc. Jaromír Kuben (seminar tutor)
Mgr. František Plaček (seminar tutor)
Mgr. Michal Bulant, Ph.D. (alternate examiner)
Guaranteed by
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
Faculty of Informatics
Timetable
Mon 14:00–15:50 D1, Mon 14:00–15:50 D3, Tue 16:00–17:50 D3, Tue 18:00–19:50 D2
  • Timetable of Seminar Groups:
MB102/01: Wed 8:00–9:50 B007, J. Hrdina
MB102/02: Wed 10:00–11:50 B007, J. Hrdina
MB102/03: Thu 16:00–17:50 B003, F. Plaček
MB102/04: Thu 14:00–15:50 B007, F. Plaček
MB102/05: Fri 8:00–9:50 B003, J. Gregorovič
MB102/06: Fri 10:00–11:50 B003, J. Gregorovič
MB102/07: Thu 8:00–9:50 B003, J. Dražanová
MB102/08: Thu 10:00–11:50 B003, J. Dražanová
MB102/09: Thu 18:00–19:50 B007, J. Kuben
Prerequisites
! MB003 Linear Algebra and Geometry I &&! NOW ( MB003 Linear Algebra and Geometry I )
High school mathematics.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 15 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The second part of the block Mathematics I - IV. In the whole block the fundamentals of general algebra, linear algebra and analysis, including their application in probability, statistics, and graph theory are presented. The course Mathematics II, in particular, is concerned with the basic concepts of Calculus including numerical and applied aspects.
Syllabus
  • Polynomial interpolation & derivation of polynomials & cubic splines & continuous functions and limits & basics on derivation & power series & elementary functions & Taylor series & Riemann integral & Fourier series & integral transformation
Literature
  • ROSICKÝ, Jiří. Algebra. I. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1982. 140 . info
  • ŠIK, František. Algebra. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 94 s. info
  • HORÁK, Pavel. Úvod do lineární algebry. 3. vyd. Brno: Rektorát UJEP Brno, 1980. 135 s. info
  • HORÁK, Pavel. Algebra a teoretická aritmetika. 2. vyd. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, 1991. 196 s. ISBN 8021003200. info
  • HORÁK, Pavel. Algebra a teoretická aritmetika. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 145 s. ISBN 8021008164. info
Bookmarks
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:MB102!
Assessment methods (in Czech)
Dvouhodinová přednáška a dvouhodinové přednášení ukázkových řešení úloh, spolu s cvičením. Zakončení písemnou zkouškou. Výsledky ze cvičení se částečně přenášejí do hodnocení zkoušky.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/spring2008/MB102