PV168 Seminář z programování v jazyce Java

Fakulta informatiky
podzim 2022
Rozsah
2/2. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Pavel Hrdina (přednášející)
Mgr. Jiří Weiser (přednášející)
Mgr. Peter Balčirák (přednášející)
Mgr. Jakub Čecháček (přednášející)
Ing. Jiří Koudelka (přednášející)
Mgr. Imrich Nagy (přednášející)
Mgr. Vojtěch Sassmann (přednášející)
Mgr. Peter Stanko (přednášející)
Bc. Daniela Hostačná (pomocník)
Bc. Michael Koudela (pomocník)
Jonáš Novotný (pomocník)
Bc. Tomáš Ondruško (pomocník)
Bc. Richard Pánek (pomocník)
Ing. Ondřej Konečný (přednášející)
Mgr. Jakub Smadiš (cvičící)
Bc. Matej Hakoš (pomocník)
Bc. Oliver Mačejovský (pomocník)
Mgr. Šimon Mačejovský (pomocník)
Mgr. Vendula Teuchnerová (pomocník)
Ing. Andrej Vaculčiak (pomocník)
Bc. et Bc. Jan Fikejs (pomocník)
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (přednášející)
Bc. Peter Šípoš (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 18:00–19:50 D3
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PV168/01: St 16:00–17:50 B130, O. Konečný, J. Koudelka
PV168/02: Po 18:00–19:50 B130, P. Hrdina, I. Nagy
PV168/03: Čt 14:00–15:50 B130, P. Balčirák, J. Čecháček
PV168/04: Po 16:00–17:50 B130, V. Sassmann, J. Weiser
PV168/05: St 18:00–19:50 B130, J. Smadiš, P. Stanko
Předpoklady
Znalost programování v jazyce Java v rozsahu kurzu PB162.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 250 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 161/250, pouze zareg.: 0/250, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/250
Mateřské obory/plány
předmět má 74 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je prohloubit základní znalosti jazyka Java a vyzkoušet si jejich praktické uplatnění při řešení konkrétního skupinového projektu. Na konci kurzu bude student schopen správně dekomponovat jednodušší úlohy, tvořit robustní kód včetně automatizovaných testů. Porozumí principům tvorby grafického uživatelského rozhraní, vícevláknových aplikací, použití základních API a zvládne základy práce s databázemi (JDBC). Student by měl být schopen po absolvování tohoto kurzu samostatně provádět návrh a implementaci aplikací v jazyce Java. Od studenta se dále očekává, že bude umět spolupracovat se svými kolegy při procesu vývoje.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- realizovat objektový návrh v Javě;
- používat prezentované návrhové vzory
- používat i psát jednotkové testy v JUnit;
- přistupovat k zejména relačním databázím v Javě přes JDBC;
- použít třídu SwingWorker pro asynchronní výpočty
- popsat principy fungování a tvorby aplikací s grafickým uživatelským rozhraním;
- psát jednoduché aplikace s GUI v Javě;
- spolupracovat při vývoji software se svými kolegy
Osnova
 • Grafické uživatelské rozhraní
 • Objektový návrh v Javě
 • Návrhové vzory
 • Testování aplikací, jednotkové testy, JUnit
 • Databáze v Javě, JDBC
 • Neměnitelné objekty
 • Asynchronní desktopové aplikace
Literatura
  povinná literatura
 • BLOCH, Joshua. Java efektivně : 57 zásad softwarového experta. Translated by Karel Voráček. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 230 s. ISBN 8024704161. info
  doporučená literatura
 • FOWLER, Martin. Refaktoring : zlepšení existujícího kódu. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 394 s. ISBN 8024702991. info
 • ECKEL, Bruce. Myslíme v jazyku Java : knihovna programátora. Praha: Grada, 2001. 431 s. ISBN 8024790106. info
 • WONG, Henry. Java threads. Edited by Scott Oaks. 3rd ed. Sebastopol, CA: O'Reilly & Associates, 2004. 340 s. ISBN 0596007825. info
 • BECK, Kent. Programování řízené testy. Praha: Grada Publishing, 2004. 204 s. ISBN 80-247-0901-5. info
 • SHIRAZI, Jack. Java - vylaďování výkonu. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. xvi, 597. ISBN 8024707527. info
Výukové metody
Výuka je realizovaná pomocí metod zážitkového učení. Studenti vytvoří čtyřčlenné skupinky. V nich si na cvičeních vyzkouší prezentované postupy, které následně zapracují do semestrálního projektu. Přednášky slouží k vysvětlení a doplnění konceptů prezentovaných na cvičeních.
Metody hodnocení
Podmínkou k získání zápočtu je úspěšná prezentace projektu a aktivní účast ve cvičeních.
Navazující předměty
Informace učitele
https://pv168.pages.fi.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2022/PV168