PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET

Fakulta informatiky
jaro 2024
Rozsah
1/2/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Martin Macák, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ivan Vanát (cvičící)
Mgr. Marek Trtík, Ph.D. (cvičící)
Bc. Erik Báča (cvičící)
Erik Matuška (cvičící)
Bc. Juraj Fiala (cvičící)
Mgr. Ján Labuda (cvičící)
Bc. Martin Šepeľa (cvičící)
Bc. Daniel Rozehnal (cvičící)
Bc. Marek Fridrich (cvičící)
Bc. Kryštof Suchánek (cvičící)
Bc. Jakub Košvanec (cvičící)
Bc. Dominik Borbuliak (cvičící)
Garance
RNDr. Martin Macák, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Martin Macák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Rozvrh
Pá 10:00–11:50 D3
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PV178/01: Út 14:00–15:50 A215, D. Borbuliak, M. Macák
PV178/02: Út 10:00–11:50 B116, M. Trtík
PV178/03: Po 14:00–15:50 B116, M. Trtík
PV178/04: Út 18:00–19:50 B116, I. Vanát
PV178/05: Čt 16:00–17:50 A215, M. Fridrich
PV178/06: Út 18:00–19:50 A320, E. Báča, E. Matuška
PV178/07: Čt 18:00–19:50 A320, J. Fiala, J. Labuda
PV178/08: Čt 8:00–9:50 A319, D. Rozehnal, M. Šepeľa
PV178/09: Po 18:00–19:50 B116, K. Suchánek
PV178/10: Út 16:00–17:50 B116, J. Košvanec
Předpoklady
PB006 Principy progr. jazyků a OOP || PB161 Programování v jazyce C++ || PB162 Programování Java
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 187/150, pouze zareg.: 5/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 5/150
Mateřské obory/plány
předmět má 73 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu Úvod do vývoje v C#/.NET je seznámit studenty s programovacím jazykem C#, vývojovým prostředím Visual Studio a s hlavními technikami doprovázejícími vývoj aplikací v C#/.NET.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu by student měl:
- znát základní kroky a techniky doprovázející proces vývoje C#/.NET aplikací;
- ovládat prostředí Visual Studio;
- znát hlavní rysy a programové konstrukce programovacího jazyka C#;
- být schopen psát kvalitní objektový kód.
Osnova
 • Programovací jazyk C# a MS .NET Framework.
 • Struktura programu v jazyce C#.
 • Typový systém (hodnotové a referenční datové typy).
 • Typ třída a její členy.
 • Jmenné prostory.
 • Předávání parametrů metodám, přetěžování metod.
 • Zapouzdření, dědičnost, polymorfismus (virtuální metody).
 • Abstraktní metody (abstraktní třídy).
 • Rozhraní.
 • Výjimky.
 • Výčtové typy.
 • Typ pole, řetězec a struktura.
 • Generické datové typy.
 • Kolekce.
 • Iterátory.
 • Delegáty (anonymní metody, lambda výrazy), události.
 • Práce se soubory (proudy).
 • LINQ (LINQ to Objects).
 • Paralelní a asynchroní programovaní.
Literatura
  doporučená literatura
 • ALBAHARI, Joseph. C# 12 in a Nutshell. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc, 2023, 1 online. ISBN 9781098147419. URL info
 • NAGEL, Christian. Professional C# 7 and .NET Core 2.0. Indianapolis: John Wiley & Sons, 2018, lxviii, 13. ISBN 9781119449270. info
Výukové metody
Teoretické přednášky s příklady - zhuštěné do první poloviny semestru (po 2 hodinách týdně), praktická cvičení - 2 hodiny týdně (účast je nepovinná), 3 domácí úkoly, projekt.
Metody hodnocení
Kolokvium bude uděleno na základě dvou částí:
1. Domácí úlohy: 36 bodů (12b HW01 + 12b HW02 + 12b HW03)
2. Závěrečný projekt: 24 bodů (4b prezentace + 20b splnění zadání + zdrojový kód)
Pro získání kolokvia je potřeba alespoň 45 bodů. Je také třeba absolvovat prezentaci projektu na posledním cvičení, code review po odevzdaní projektu a celkově dosáhnout alespoň 16 bodů z projektu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2024/PV178