PV210 Kybernetická bezpečnost v organizaci

Fakulta informatiky
podzim 2019
Rozsah
2/0/1. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Jan Vykopal, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Martin Drašar, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Daniel Kouřil, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Michal Procházka, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Petr Velan, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Martin Laštovička, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Stanislav Špaček (pomocník)
RNDr. Valdemar Švábenský, Ph.D. (pomocník)
Garance
RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 14:00–15:50 D1
Předpoklady
(( PV080 Inf. security and cryptography ) && ( PB156 Počítačové sítě || PV183 Technologie počítačových sítí ) &&( PV004 UNIX ) )|| SOUHLAS
znalost Linuxu na úrovni PV004 UNIX; souběžně doporučeno studovat PV017 Bezpečnost informačních technologií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 77 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámit studenty s činností bezpečnostního týmu (CSIRT) v organizaci.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu by studenti měli být schopni: porozumět základním činnostem bezpečnostního týmu; používat základní nástroje bezpečnostního týmu;
Osnova
 • Bezpečnostní tým (CSIRT).
 • Základní služby CSIRT.
 • Pozice CSIRT v organizaci. Infrastruktura CSIRT. Profil pracovníka CSIRT.
 • Incident handling (typy incidentů, postupy, best practices).
 • Penetrační testování. Vzdělávání uživatelů i správců.
 • Úvod do zabezpečení a bezpečnostního monitorování sítě (IDS/IPS, firewall, síťová sonda, kolektor), nasazení zabezpečení a monitorování, legislativní aspekty.
 • Principy zachytávání a analýzy paketů, detekce provozních a bezpečnostních hrozeb (PCAP, Wireshark).
 • Princip vytváření síťových toků, jejich sběr a analýza (NetFlow, IPFIX, NFDUMP).
 • Detekce a reakce na síťové hrozby, limity detekce na úrovni sítě, principy detekčních metod.
 • Úvod do forenzní analýzy. Popis procesu výběru a zajištění dat.
 • Základní kroky pro zhodnocení vážnosti incidentu.
 • Analýza probíhajícího bezpečnostního incidentu. Ex-post analýza.
 • Zajištění a předání dat pro účely policejního vyšetřování.
 • Případová studie: CSIRT-MU, CESNET-CERTS, CSIRT.CZ, GovCERT
Literatura
 • M. J. West-Brown, et al. Handbook for Computer Security Incident Response Teams (CSIRTs). No. CMU/SEI-2003-HB-002. Carnegie-Mellon University Pittsburgh, 2003.
 • Scarfone, K. Mell, P.: Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS). Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, 2007.
Výukové metody
Přednáška, 4 domácí úkoly v průběhu semestru.
Metody hodnocení
Domácí úkoly v průběhu semestru (30 %), písemná zkouška (70 %).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2021, podzim 2022.