AJ_BPp Bakalářská práce - Projekt

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavla Buchtová (cvičící)
Mgr. Šárka Cox (cvičící)
PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Šárka Dohnalová (cvičící)
doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D. (cvičící)
Michael George, M.A. (cvičící)
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D. (cvičící)
Bc. Mgr. Sonia Homolka (cvičící)
Mgr. Irena Hůlková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zdeněk Janík, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Kašpárková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zuzana Kršková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Němec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Linda Nepivodová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Filip Pultar (cvičící)
Ailsa Marion Randall, M.A. (cvičící)
Mgr. Bc. Michaela Sojková Šamalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaroslav Suchý (cvičící)
Mgr. Jiří Šalamoun, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radek Vogel, Ph.D. (cvičící)
Christopher Williams, M.A. (cvičící)
Mgr. Helena Worthington (cvičící)
Mgr. Jana Zerzová, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Výstupy z učení
At the end of this course, students will be able
- to start writing their bachelor theses on the topics of their own choice in the appropriate style
- use the relevant research methods, and quote from and refer to the sources according to some respected styles
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování projektu bakalářské práce.
  • Ihned po zápisu, nejpozději však první týden výuky, studenti kontaktují svého školitele, který jim sdělí své požadavky, zadá četbu a harmonogram konzultací s konkrétními úkoly.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 90 s. ISBN 9788024415895. info
Výukové metody
consultations, work on the tasks in the Interactive syllabus of the course
Metody hodnocení
Požadavky a harmonogram prací jsou zadávány individuálně.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.