AJ_DPp Diplomová práce - Projekt

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavla Buchtová (cvičící)
Mgr. Šárka Cox (cvičící)
PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Šárka Dohnalová (cvičící)
doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D. (cvičící)
Michael George, M.A. (cvičící)
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D. (cvičící)
Bc. Mgr. Sonia Homolka (cvičící)
Mgr. Irena Hůlková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zdeněk Janík, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Kašpárková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zuzana Kršková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Němec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Linda Nepivodová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Filip Pultar (cvičící)
Ailsa Marion Randall, M.A. (cvičící)
Mgr. Bc. Michaela Sojková Šamalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaroslav Suchý (cvičící)
Mgr. Jiří Šalamoun, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radek Vogel, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Helena Worthington (cvičící)
Mgr. Jana Zerzová, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět si zapisuje student, který bude psát diplomovou práci na katedře anglického jazyka. Typicky ve druhém semestru magisterského navazujícího studia, nebo v osmém semestru dlouhého (pětiletého) magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Výstupy z učení
At the end of this course, students will be able
- to write their Diploma theses on the topics of their own choice in the appropriate style
- use the relevant research methods, and quote from and refer to the sources according to some respected styles
The student should be ready for a successful defense of diploma thesis and aware of the requirements stated by a commission on defense.
Osnova
  • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím diplomové práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Téma diplomové práce z anglického jazyka si můžete po předchozí dohodě s vedoucím vybrat, nebo navrhnout v balíku Diplomová práce - Anglický jazyk. Předpokládá se, že v závěru kurzu:
  • student má vybrané téma
  • student má zpracovaný časový harmonogram
  • student odevzdal projekt k DP
Literatura
  • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 407 s. ISBN 8073670402. info
  • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000, 207 stran. ISBN 8085931796. info
  • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998, 270 s. ISBN 9788071845690. info
  • GAVORA, Peter. Výzkumné metody v pedagogice : příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996, 130 s. ISBN 808593115X. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za odevzdání projektu k diplomové práce.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Ihned po zápisu, nejpozději však první týden výuky, studenti kontaktují svého školitele, který jim sdělí své požadavky, zadá četbu a harmonogram konzultací s konkrétními úkoly.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.