BPd_De Bakalářská práce - Dokončení

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1. Odevzdání BP. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Libor Bílek (přednášející)
doc. PhDr. František Čapka, CSc. (přednášející)
Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (přednášející)
PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
BP_De Bakalářská práce
Předmět si zapisuje student, který píše bakalářskou práci na katedře historie. Tento předmět si student zapíše na začátku semestru, ve kterém plánuje práci odevzdat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 31 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Osnova
  • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím bakalářské práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Předpokládá se, že v závěru kurzu:
  • student odevzdá definitivní verzi bakalářské práce.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za dokončení práce.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.