BPp_De Bakalářská práce - Projekt

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Libor Bílek (cvičící)
doc. PhDr. František Čapka, CSc. (cvičící)
Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. (cvičící)
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Michal Pehr, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (cvičící)
PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Jitka Lunerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět si zapisuje student, který bude psát bakalářskou práci na katedře historie. Typicky ve čtvrtém semestru bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - vyhledat relevantní literaturu a prameny pro svoji bakalářskou práci;
- analyzovat dosavadní poznatky, týkající se zvoleného tématu;
- popsat současný stav bádání o zvoleném tématu;
- navrhnout časový harmonogram pro vypracování bakalářksé práce;
- sestavit projekt bakalářské práce
Osnova
  • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím bakalářské práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Téma bakalářské práce z historie si můžete vybrat, nebo navrhnout v balíku Bakalářské práce - Historie. Předpokládá se, že v závěru kurzu:
  • student má vybrané téma
  • student má zpracovaný časový harmonogram
  • student odevzdal projekt k BP
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený při odevzdání projektu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/BPp_De