BPp_Ze Bakalářská práce - Projekt

Pedagogická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Gorčíková, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (cvičící)
Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Hana Pokorná, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty zpracovávající bakalářskou práci z geografie. Pro jeho zaspání je nezbytné ukončení předmětu Metody studia geografie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je vést studenty k vypracování a obhájení tezí bakalářské práce, k sestavení literární rešerše a výběru vhodných vědeckých metod.
Osnova
  • Uvodní instruktáž:
  • 1. Základy psaní vědecké práce;
  • 2. Náležitosti bakalářské práce;
  • 3. Typografická pravidla;
Literatura
  • VOŽENÍLEK, Vít. Diplomové práce z geoinformatiky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 61 s. ISBN 8024404699. info
Výukové metody
domácí práce, diskuze, prezentace
Metody hodnocení
úvodní instruktáž, samostatná práce, odevzdání projektu bakalářské práce
Informace učitele
Během semestru zpracuje student zadání závěrečné práce a prokáže orientaci ve zvolené problematice. Zápočet uděluje každý vedoucí bakalářské práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět si volí student zpracovávající bakalářskou práci ze zeměpisu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.