DCJC008 Příprava disertační práce

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Monika Černá, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Janík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (přednášející)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby studenti průběžně studovali problematiku související s tématem disertační práce a výsledky tohoto studia promítali do zpracovávání disertační práce. Předmět tak plní i funkci kontrolní, neboť umožňuje školiteli, aby posoudil, jak student pokročil v rozpracovávání své disertační práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vymezit výzkumný problém;
- zpracovat jeho teoretická východiska;
- zhodnotit stav poznání ve vymezené oblasti;
- charakterizovat a zdůvodnit metodologii použitou ve vlastním výzkumu - vyvozovat z výzkumných zjištění závěry pro praxi.
Osnova
  • Tento předmět má úzkou návaznost na metodologické předměty. Konkrétní obsahovou náplň předmětu stanovuje školitel.
Literatura
  • Publikace dle zadané práce
Výukové metody
Individuální konzultace, projekty.
Metody hodnocení
Kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.