DCJC010 Prezentace na konferencích

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Monika Černá, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Janík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (přednášející)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvoj schopnosti studentů zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě, především v oblasti empirického výzkumu.
Výstupy z učení
Prezentace odborných přednášek/příspěvků na konferencích, z toho 2 na konferencích v České republice nebo na Slovensku a 2 na konferencích mimo ČR a Slovensko. V rámci předmětu je kontrolováno naplnění požadavků na aktivity doktoranda, které jsou obsaženy ve Směrnici děkana Standardní požadavky na studium a výsledky studentů v doktorských programech na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.
Osnova
  • • Příprava příspěvků
  • • Konzultace se školitelem a dalšími odborníky
  • • Prezentace příspěvků na domácích a zahraničních konferencích
Literatura
  • Dle zaměření dizertace.
Výukové metody
konzultace, projekty, prezentace
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023.