DE_BP Bakalářská práce

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. (cvičící)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (cvičící)
Garance
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
DE_BPp Bakalářská práce - Projekt
Předmět si zapisuje student, který píše bakalářskou práci na katedře historie. Typicky v pátém semestru bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Výstupy z učení
Ovládá základy heuristické práce. Orientuje se v historické literatuře. Je schopen vytvořit odborný text na dané téma.
Osnova
  • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím bakalářské práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Předpokládá se, že:
  • student pracuje na BP dle časového harmonogramu, který si stanovil
  • student má zpracovanou alespoň část předběžné verze BP.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený při odevzdání práce (nebo jejích částí).
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.