DEcSDU Contemporary history for secondary school teaching

Faculty of Education
Autumn 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
Department of History - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Timetable of Seminar Groups
DEcSDU/Kombi01: Fri 7. 10. 8:00–17:50 učebna 4, Fri 9. 12. 8:00–17:50 učebna 4, P. Kaleta, J. Mihola
Prerequisites
Předpokládá se velmi dobrá orientace studenta v československých i obecných dějinách 20. století.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 1/20, only registered: 0/20
Course objectives
Přednáška navazuje na problematiku z magisterského studia a dále ji rozvíjí. Na konci tohoto kurzu bude student schopen vysvětlit přehled dějin zejména světových a v jeho kontextu i českých) s akcentem na období postupného rozpadu komunistického bloku a bipolárního světa. Pojedná přitom o vývoji v širším, obecně kulturním kontextu a bude také sledovat vývoj vědy, techniky, mentalit apod. Jedním z nejdůležitějších cílů tohoto kurzu je nastínění současných badatelských koncepcí historické vědy k tématu.
Learning outcomes
Očekává se, že je posluchač schopen na patřičné úrovni diskutovat o závažných tématech česých a obecných dějin 20. století.
Syllabus
 • • Svět po druhé světové válce. • Ústavní systémy západních demokracií. • Stalinismus a neostalinismus v Rusku. • Vznik, krize a rozpad sovětského bloku. • Rozdělené Německo. • Poválečná dekolonizace. • Poválečný vývoj v Československu vedoucí k monopolizaci komunistické moci. • Polistopadový vývoj, cesta k demokracii a svobodě.
Literature
  recommended literature
 • RYCHLÍK, Jan, Bohdan ZILYNSKYJ and Paul R. MAGOCSI. Dějiny Ukrajiny. Druhé vydání. Praha: NLN, 2022. 527 stran. ISBN 9788074228490. info
 • JOHNSON, Paul. Dějiny 20. století. Translated by Jan Čulík. V nakladatelství Leda druh. Praha: Rozmluvy, 2014. 846 stran. ISBN 9788087440674. URL info
 • JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Translated by Věra Lamperová - Jan Lamper. Vyd. 2. Praha: Rozmluvy, 2007. 591 s. ISBN 9788085336931. info
 • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 1998. 756 s. ISBN 80-7106-266-9. info
 • TERNON, Yves. Genocidy 20. století : zločinný stát. Vyd. 1. Praha: Themis, 1997. 358 s. ISBN 8085821451. info
  not specified
 • KOKAISL, Petr. Geografie náboženství. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2009. 264 s. ISBN 9788021319356. info
 • FERRO, Marc. Dějiny kolonizací : od dobývání po nezávislost 13.-20. století. Vyd. 1. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2007. 503 s. ISBN 9788071060215. info
Teaching methods
Výklad
Assessment methods
Ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 20k.
The course is also listed under the following terms Autumn 2021, Autumn 2023.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2022, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2022/DEcSDU