DEk1DI Didaktika dějepisu 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1.7. 20k. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Jitka Lunerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DEk1DI/01: Pá 8. 10. 8:00–17:50 učebna 78, Pá 29. 10. 8:00–17:50 učebna 70, K. Štěpánek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen profesionalizovat historické vzdělání a použít je pro práci učitele. Zaměření výuky je orientováno tak, aby byl schopen využít znalostí z obecné didaktiky a porozuměl specifikům teorie dějepisného vyučování.
Výstupy z učení
Na konci tohoto (dvousemestrového) kurzu bude student schopen aplikovat didaktickou teorii a metodické postupy do konkrétních výukových modelů dějepisu.
Osnova
 • 1. Úvod do studia didaktiky dějepisu, struktura a charakter disciplíny.
 • 2. Vývoj didaktiky dějepisu, obecná didaktika a didaktika oboru.
 • 3. Vztah systému historické vědy a didaktického systému dějepisu jako vyučovacího předmětu.
 • 4. Pojetí dějepisu z hlediska úkolů, cílů, obsahu v oblasti poznatkové, hodnotové a schopnostnědovednostní.
 • 5. Proces tvorby a realizace didaktického systému dějepisu.
 • 6. Problematika teorie výběru a systematizace dějepisného učiva.
 • 7. Nové trendy v pojetí dějepisu jako sociokulturního předmětu; vliv kurikulární reformy na jeho postavení a úkoly v rámci RVP(ŠVP) ZV.
Literatura
  povinná literatura
 • GAUTSCHI, Peter. Guter Geschichtsunterricht : Grundlagen, Erkenntnisse, Hinweise. 2. Aufl. Schwalbach/Ts.: Wochenschau Geschichte, 2011. 334 s. ISBN 9783899745160. info
  doporučená literatura
 • Labischová Denisa -Gracová Blažena: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008.
  neurčeno
 • JULÍNEK, Stanislav. Základy oborové didaktiky dějepisu. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-3495-2. info
Výukové metody
Teoretická příprava je kombinována se seminární výukou.
Metody hodnocení
Předmět probíhá formou blokových konzultací. Mj. je vyžadována aktivní účast a příprava prezentace studenta formou simulovaného vyučovacího výstupu(cca 20 min.)pro js.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023.