DEkD19 Dějiny 19. století

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/3.3. 40k. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. František Čapka, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci předmětu bude student schopen vysvětlit a objasnit všechny složitosti a peripetie vývoje společnosti tzv. "dlouhého století" ve světě a v českých zemích v komplexním pohledu vnitropolitických i zahraničně politických souvislostí. Dokáže charakterizovat základní přeměny starých feudálně stavovských struktur v moderní občanskou společnost a formování novodobého českého (československého) státu. Vývoj bude sledovat jak v oblasti politické, tak i ve sféře ekonomické i kulturně
Výstupy z učení
Student schopen vysvětlit a objasnit všechny složitosti a peripetie vývoje společnosti tzv. "dlouhého století" ve světě a v českých zemích v komplexním pohledu vnitropolitických i zahraničně politických souvislostí.
Osnova
  • Přednášky: Velká francouzské revoluce. Napoleonské války. Evropa po vídeňském kongresu. Revoluce 1848. Evropa 1848-1870. Sjednocení Itálie a Německa. Secesní válka v USA. semináře: Revoluce a protirevoluce ve Francii. Napoleonův režim. Konec napoleonských válek. Svatá aliance. Revoluce 1848 v Německém spolku. Krymská válka. Italské risorgimento. Sjednocení Německa. Občanská válka v USA. Přednášky: České země za napoleonských válek. Léta františkánsko-metternichovského absplutismu. Rozmach národního hnutí. Průmyslová revoluce v českých zemích. Politická krize v letech 1848/1849 ("jaro národů", revoluce v českých zemích). Obnova ústavního života a nastolení dualismu. Česká otázka "od Palackého k Masarykovi". Formování politického systému. České země na cestě k samostatnosti.
Výukové metody
Vedle teoretické průpravy v průběhu přednáškových cyklů budou v následných seminářích probírána témata z dílčích vývojových schémat zaměřených k některým vybraným okruhům života společnosti, jako např. ke každodennosti, k oblasti vědy a techniky, k historii školství apod.
Metody hodnocení
ústní zkouška, seminární práce, studium dvou monografií
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.