DEkDD1 Dějiny dějepisectví 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1.7. 20k. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Pehr, Ph.D. (přednášející), Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 22. 10. 10:00–19:50 učebna 54, Pá 10. 12. 10:00–19:50 učebna 54
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen použít informace o dějinách světového a českého dějepisectví od antických počátků až po současnost. Pojedná přitom o dějepisectví v širším, obecně kulturním kontextu a bude také sledovat vývoj vztahu historie k příbuzným humanitním vědám (k filozofii, sociologii, literatuře ad.).
Výstupy z učení
Schopen použít informace o dějinách světového a českého dějepisectví od antických počátků až po současnost.
Osnova
  • 1. Počátky dějepisectví v antickém Řecku a Římě 2. Raně středověké dějepisectví 3. Dějepisectví vrcholného a pozdního středověku 4. Renesanční dějepisectví 5. Dějepisectví 17. a 18. století, barokní dějepisectví 5. Osvícenské dějepisectví
Literatura
  • IGGERS, Georg G. Dějepisectví ve 20. století. Praha: Lidové noviny, 2002. 178 s. ISBN 80-7106-504-8.
  • KUTNAR, František a Jaroslav MAREK. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví :od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 1997. 1065 s. ISBN 80-7106-252-9.
Výukové metody
Teoretická příprava.
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška; ukončení předmětu: písemný test. Nevyžaduje se její navštěvování. Během semestru není vyžadována domácí práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023.