DEpDD1 Dějiny dějepisectví 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Pehr, Ph.D. (přednášející), Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 29. 9. až St 8. 12. každou lichou středu 8:00–8:50 učebna 5
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen použít informace o dějinách světového a českého dějepisectví od antických počátků až po současnost. Pojedná přitom o dějepisectví v širším, obecně kulturním kontextu a bude také sledovat vývoj vztahu historie k příbuzným humanitním vědám (k filozofii, sociologii, literatuře ad.).
Výstupy z učení
Student schopen použít informace o dějinách světového a českého dějepisectví od antických počátků až po současnost. Pojedná přitom o dějepisectví v širším, obecně kulturním kontextu a bude také sledovat vývoj vztahu historie k příbuzným humanitním vědám.
Osnova
  • 1. Počátky dějepisectví v antickém Řecku a Římě 2. Raně středověké dějepisectví 3. Dějepisectví vrcholného a pozdního středověku 4. Renesanční dějepisectví 5. Dějepisectví 17. a 18. století, barokní dějepisectví 6. Osvícenské dějepisectví
Literatura
  • IGGERS, Georg G. Dějepisectví ve 20. století. Praha: Lidové noviny, 2002. 178 s. ISBN 80-7106-504-8.
  • KUTNAR, František a Jaroslav MAREK. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví :od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 1997. 1065 s. ISBN 80-7106-252-9.
Výukové metody
Teoretická příprava
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/DEpDD1