DEpDD2 Dějiny dějepisectví 2

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Pehr, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 15:00–15:50 učebna 4
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen vysvětlit základní přehled dějin světového s českého dějepisectví od osvícenství až po současnost. Pojedná přitom o dějepisectví v širším, obecně kulturním kontextu a bude také sledovat vývoj vztahu historie k příbuzným humanitním vědám (k filozofii, sociologii, literatuře ad.). Jedním z nejdůležitějších cílů tohoto kurzu je ukázat, že historiografie není pouze vědecká disciplína, ale také druh lidské intelektuální aktivity, způsob, jak porozumět světu.
Výstupy z učení
Student je schopen vysvětlit základní vývoj dějin světového a českého dějepisectví od osvícenství až po současnost.
Osnova
 • 1. Osvícenské dějepisectví
 • 2. Dějepisectví první poloviny 19. století, romantismus
 • 3. Dějepisectví 2. poloviny 19. století, pozitivismus
 • 4. Dějepisectví v letech 1890-1914
 • 5. Dějepisectví 1. poloviny 20. století, škola Annales
 • 5. Dějepisectví 2. poloviny 20. století, postmoderna
Literatura
 • VANSINA, J.: Oral Traditionas History. Madison 1985.
 • GEIL, P.: From Ranke to Toynbee. Northampton 1952
 • KUTNAR, František a Jaroslav MAREK. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví :od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 1997. 1065 s. ISBN 80-7106-252-9.
 • IGGERS, Georg G. Dějepisectví ve 20. století. Praha: Lidové noviny, 2002. 178 s. ISBN 80-7106-504-8.
 • MAREK, Jaroslav. O historismu a dějepisectví. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 254 s. ISBN 8020002847.
 • BLACKLEDGE, P.: Reflections on the Marxist theory of History. Manchester - New York 2006.
 • MAREK, Jaroslav. Jaroslav Goll. 1991. 274 s.
 • ŠTAIF, Jiří. Historici, dějiny a společnost :historiografie v českých zemích od Palackého a jeho předchůdců po Gollovu školu, 1790-1900. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. s. 211-392. ISBN 80-85899-29-9.
Výukové metody
Teoretická příprava.
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/DEpDD2