DecMEV Národnostní menšiny ve střední a východní Evropě v 19. a 20. stol.

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
15k. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předpokladem je velmi dobrá orientace v národnostní problematice Evropy 19. a 20. století.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat zevrubnější informace o vybraných národnostních menšinách střední a východní Evropy. Posluchač získává přehled o národnostních menšinách v Polsku, Německu i jiných evropských zemích. Orientuje se v kulturním a náboženském životě vybraných menšin, zná hlavní mezníky jejich dějin, jejich kulturní a společenské organizace. Vedle toho je seznámen s hlavními osobnostmi jednotlivých menšin a jejich přínosem pro většinovou společnost.
Výstupy z učení
Očekává se, že posluchač získá detailní znalosti o vybraných národnostních menšinách a bude o nich schopen erudovaně přednášet svým studentům.
Osnova
  • • Úvod do problematiky národnostních menšin ve střední a východní Evropě. • Lužičtí Srbové v Německu, dějiny a kultura. • Lužičtí Srbové v Německu, média. • Kašubové v Polsku, dějiny a kultura. • Kašubové v Polsku, média. • Karaimové ve východní Evropě, dějiny a kultura. • Dějiny a kultura jiných vybraných národnostních menšin v Evropě.
Literatura
  • Kaleta, Petr, Češi o Lužických Srbech. Český vědecký, publicistický a umělecký zájem o Lužické Srby v 19. století a sorabistické dílo Adolfa Černého. Praha 2006. Kaleta, Petr, Lužičtí Srbové v lidové sněmovně. Nástin politického života v srbské Lužici v
Výukové metody
Výklad, diskuse, práce s mapou i audiovizuálními prameny.
Metody hodnocení
Kolokvium, základem je pronesení referátu (multimediální prezentace) o na vybrané téma, při hodnocení je přihlíženo k aktivitě posluchačů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2024.