DecPR2 Klíčová témata dějepisné edukace optikou historických pramenů 2

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
15k. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. František Čapka, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení a rozšíření vybraných vědomostí o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji světa ve v 19. a 20. století zejména prostřednictvím klíčových historických pramenů. Postižení složitostí a peripetií vývoje společnosti prostřednictvím analýzy dobových informačních zdrojů tak, aby nabytá zkušenost mohla být využita v učitelské praxi SŠ.
Výstupy z učení
Prohloubení a rozšíření vybraných vědomostí o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji světa ve v 19. a 20. století zejména prostřednictvím klíčových historických pramenů. Postižení složitostí a peripetií vývoje společnosti prostřednictvím analýzy dobových informačních zdrojů tak, aby nabytá zkušenost mohla být využita v učitelské praxi SŠ.
Osnova
  • • Vídeňský kongres a jeho závěrečná akta • Politický vývoj Rakouska, Rakouska-Uherska a jeho ústavy • Vznik ČSR a Pittsburská dohoda • Závěr 1. sv. války a Washingtonská deklarace • Politický vývoj ČSR a jeho ústavy • Rozpad ČSR a Mnichovská dohoda • Expanze diktátorských režimů v předvečer 2. sv. války - pakt Molotov-Ribentrop • Diplomacie 2. sv. v. - závěry teheránské, jaltské, postupimské konference apod.
Literatura
  • Čítanka ke studiu nejnovějších dějin Československa. Edited by František Čapka. 1. vyd., dot. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 138 s. ISBN 8021003073. info
Výukové metody
Výklad, analyticko-receptivní metody.
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2024.