DecPR2 KKey topics of historical education through the perspective of historical sources1 1

Faculty of Education
Spring 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. PhDr. František Čapka, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
Department of History - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Supplier department: Department of History - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
DecPR2/KombiPred01: Fri 10. 3. 9:00–18:50 učebna 4, F. Čapka, J. Mihola
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 1/20, only registered: 0/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/20
Course objectives
Cílem předmětu je prohloubení a rozšíření vybraných vědomostí o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji světa ve v 19. a 20. století zejména prostřednictvím klíčových historických pramenů. Postižení složitostí a peripetií vývoje společnosti prostřednictvím analýzy dobových informačních zdrojů tak, aby nabytá zkušenost mohla být využita v učitelské praxi SŠ.
Learning outcomes
Prohloubení a rozšíření vybraných vědomostí o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji světa ve v 19. a 20. století zejména prostřednictvím klíčových historických pramenů. Postižení složitostí a peripetií vývoje společnosti prostřednictvím analýzy dobových informačních zdrojů tak, aby nabytá zkušenost mohla být využita v učitelské praxi SŠ.
Syllabus
  • • Vídeňský kongres a jeho závěrečná akta • Politický vývoj Rakouska, Rakouska-Uherska a jeho ústavy • Vznik ČSR a Pittsburská dohoda • Závěr 1. sv. války a Washingtonská deklarace • Politický vývoj ČSR a jeho ústavy • Rozpad ČSR a Mnichovská dohoda • Expanze diktátorských režimů v předvečer 2. sv. války - pakt Molotov-Ribentrop • Diplomacie 2. sv. v. - závěry teheránské, jaltské, postupimské konference apod.
Literature
  • Čítanka ke studiu nejnovějších dějin Československa. Edited by František Čapka. 1. vyd., dot. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 138 s. ISBN 8021003073. info
Teaching methods
Výklad, analyticko-receptivní metody.
Assessment methods
Ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 15k.
The course is also listed under the following terms Spring 2022, Spring 2024.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2023/DecPR2