IHIp01 Integrated Social Science Foundations 2

Faculty of Education
Spring 2023
Extent and Intensity
0/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Tereza Češková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Egerle (seminar tutor)
Mgr. Kateřina Gorčíková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Jana Musilová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D.
Department of History - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D.
Supplier department: Department of History - Faculty of Education (80,00 %), Department of Geography - Faculty of Education (20,00 %)
Timetable of Seminar Groups
IHIp01/01: Wed 17:00–18:50 učebna 6, K. Gorčíková, J. Musilová
IHIp01/02: Wed 15:00–16:50 učebna 6, K. Gorčíková, M. Jireček
IHIp01/03: Tue 16:00–17:50 učebna 6, K. Gorčíková, J. Mihola
Prerequisites
IFCp01, IBIp01,IGEp01
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The main aim of this subject is to get historical and geographical complex of the resent view on Czech state and society, including historic context of development of czech countries. The main emphasis si focused on the main events in Czech history which influenced recent society and on regional aspects of history.
Learning outcomes
Student obtains basic knowledges from national and regional history and basic knowledges of civics sphere.
Student can describe basic feature of historic development our nation.
Student can prepare the teaching of national and regional history in own region.
Syllabus
 • Selected milestone our national history
 • Important personality our national history
 • Territorial development of czech country
 • Region and regional geography
 • Administrative division of Czech republic
 • Introduction in regional history and their use in education
 • Walk in the terrain - Brno as a model example
 • Cultural-historical regionalistic - the example of Brno and surroundings
 • Administration and the system of election in Czech republic
 • Demography
Literature
  required literature
 • ČAPKA, František. Obrazy ze života společnosti v českých dějinách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 126 pp. ISBN 978-80-210-5195-9. info
  recommended literature
 • MACHALOVÁ, Miloslava. Didaktika vlastivědy. Brno: Paido, 1996. 97 s. ISBN 8085931141. info
 • ZOUHAROVÁ, Dáša. Regionální učebnice : metodika tvorby regionální učebnice jako výchovně-vzdělávacího prostředku regionální výuky. 1. vyd. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2012. 92 s. ISBN 9788087604137. info
 • HORKÁ, Hana and Alena HRDLIČKOVÁ. Výchova pro 21. století : koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1998. 101 s. ISBN 8085931540. info
 • KVASNIČKOVÁ, Danuše. Základy ekologie. 2. vyd. Praha: Fortuna, 2001. 104 s. ISBN 8071687588. info
Teaching methods
theoretic preparation, practical excercise
Assessment methods
writen examination
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: do jara 2014 zakončení zk (3 kr.), od jara 2015 zakončení k (2 kr.)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022, Spring 2024.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2023/IHIp01