IVVp04 Umění a tvorba 3

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ester Hotová (cvičící)
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
IVVp04/01: Čt 15:00–16:50 učebna 15, kromě Čt 27. 10., P. Kamenický
IVVp04/02: Čt 15:00–16:50 učebna 13, kromě Čt 27. 10., J. Nedomová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je rozvoj vlastního tvůrčího potenciálu studentů tak, aby byli schopni své dovednosti a poznatky z výtvarné tvorby aplikovat v didaktické přípravě a pedagogické praxi. Prostorové projekty budou realizovány formou výtvarných etud s použitím základních materiálů (papír, keramická hlína, přírodní materiály, syntetické materiály aj). Důraz bude kladen na originalitu, kreativitu a schopnost sebereflexe.
Výstupy z učení
Student vytvoří sérii prostorových prací, kterou zkonzultuje. Práce budou tematicky nebo reflektivně navázány na tvorbu konkrétního umělce.
Osnova
  • Historický rozvoj hmotného umění jako inspirační zdroj praktické výuky. Prostorová výtvarná aktivita s důrazem na základní dovednosti   tvarování materiálu. Osvojení elementárních výtvarných dovedností a jejich propojování do prostorových projektů. Využití ve vlastní tvorbě. Realizace prostorových instalací, reagujících na konkrétní prostor – cite specifik instalace a jejich fotografická dokumentace. Experimenty s různými materiály a instrumenty, zkoumání výrazových vlastností různých výtvarných prostředků v různých prostorech. Akční formy tvorby. Artikulace poslání sociálně uměleckých projektů ve veřejném prostoru. Reflexe – rozvíjení komunikačních dovedností s důrazem na etiku projevu a formulování postojů.
Literatura
    doporučená literatura
  • SMITH, Ray. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Vyd. 2. [Praha]: Slovart, 2006. 352 s. ISBN 807209758X. info
  • ZHOŘ, Igor. Klíče k sochám : (čtení o sochách a sochařích). Praha: Albatros, 1989. 184 s. info
Výukové metody
konzultace, praktická demonstrace
Metody hodnocení
prezentace finálních prací a ústní reflexe
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.