IVc507 Základy neurologie

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (cvičící)
Bc. Matúš Mader (cvičící)
prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
IVc507/01: Pá 16. 9. 8:00–15:50 Virtuální místnost, Pá 4. 11. 9:00–16:50 učebna 76, Pá 9. 12. 9:00–16:50 učebna 76, P. Kachlík, H. Ošlejšková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí z neurologie pro potřeby behaviorálních analytiků. Předmět seznamuje s tématy obecné neurologie, např. anatomie nervového systému, neuron a reflexní činnost, motorický a senzitivní systém a jeho poruchy, periferní nervový a vegetativní autonomní systém, mozkové (hlavové) nervy, retikulární formace mozkového kmene, mozková kůra, funkční asymetrie mozkových hemisfér, symbolická funkce, fatické funkce, vědomí a spánek. V rámci speciální neurologie se věnuje lehké mozkové dysfunkci, neurovývojovým poruchám, epileptickým syndromům, dětským neurózám a úrazům CNS.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu dokáže porozumět a vysvětlit základy neuronatomie, neurofyziologie; použít informace o nervovém systému v behaviorálně analytické praxi, bude znát základní symptomy u LMD a epileptického syndromu, neurovývojových poruch a úrazů CNS. Absolvent se bude orientovat ve spektru vyšetřovacích metod v neurologii. Dále bude schopen vysvětlit způsoby stanovení diagnózy a léčby neurologických onemocnění, vysvětlit logiku diferenciální diagnostiky se zaměřením na neurovývojové poruchy.
Osnova
 • obecná neurologie
 • anatomie nervového systému
 • neuron a reflexní činnost
 • motorický a senzitivní systém a jeho poruchy, periferní nervový a vegetativní autonomní systém, mozkové (hlavové) nervy
 • retikulární formace mozkového kmene
 • mozková kůra
 • funkční asymetrie mozkových hemisfér
 • symbolická funkce, fatické funkce
 • vědomí a spánek
 • speciální neurologie
 • lehké mozkové dysfunkce
 • neurovývojové poruchy
 • epileptické syndromy
 • dětské neurózy
 • úrazy CNS
Výukové metody
přednáška, seminář, skupinové diskuse
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení kurzu má student nejméně 80% docházku. Požadavky: odevzdání úkolů z četby odborných textů do ISu a jejich schválení vyučujícím – samostatná četba dle tématu semináře, splnění úkolů k četbě, aktivní zapojení do výuky, závěrečný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.